Psycholog Brzeg | Terapia i Wsparcie

logo

TERAPIA RODZINNA w Brzegu

Terapia rodzin

  • Praca terapeutyczna polega na odbudowaniu i wzmocnieniu relacji rodzinnej
  • Pierwsza wizyta odbywa się w charakterze konsultacji i poznaniu członków rodziny
  • Zapewniam dyskrecję, otwartość i neutralność
 

Nad czym często pracujemy na spotkaniach?

  • trudności wychowawcze
  • trudności w komunikacji
  • rozwód, separacja rodziców
  • choroba w rodzinie
  • wypracowanie niezależności i zaufania
  • zachowania autodesktrukcyjne, agresywne
Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Kiedy relacje w ramach rodziny są poważnie zakłócone, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej i udać się na terapię, która pomoże zrozumieć źródło problemu oraz z nim walczyć. 

Terapia rodzin to rodzaj psychoterapii, który polega na rozwiązywaniu problemów, dotyczących funkcjonowania systemu, jakim jest rodzina. W ramach rodziny pojawiają się bowiem różnego rodzaju wyzwania, w tym problemy wychowawcze, a także problemy z komunikowaniem się i rozumieniem nawzajem swoich potrzeb. 

Szukasz psychologa i wsparcia dla swojej rodziny?

Jak wygląda terapia rodzinna?

Udział w terapii rodzinnej trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. Czas trwania terapii będzie zależał od złożoności problemu, z jakim zgłosiła się rodzina. 

Dzięki terapii rodzina zyskuje zasoby, które pozwalają jej na poradzenie sobie również z przyszłymi problemami, które dopiero mogą się pojawić.

Przy bardziej skomplikowanych sytuacjach, potrzebne jest wieloetapowe działanie, zatem terapia taka może trwać nieco dłużej.

Wsparcie psychologiczne

Psycholog wspiera i pomaga wszystkim członkom rodziny wyrazić i zrozumieć emocje własne oraz innych. Jest to niezwykle cenna umiejętność, która ma znaczący wpływ na poprawę dobrostanu w ramach rodziny.

Większa wrażliwość, wypracowana w toku terapii może znacząco wpłynąć na komfort członków rodziny również w przyszłości.

Psycholog dla rodziny w Brzegu

Terapia rodzinna w Brzegu

Kiedy udać się na psychoterapię rodzin?

Terapia rodzin wskazana jest szczególnie wtedy, kiedy narastające konflikty uniemożliwiają odpowiednią komunikację. Warto z niej skorzystać szczególnie w obliczu problemów wychowawczych lub w sytuacji, kiedy u członka rodziny pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia psychiczne lub uzależnienia, w tym uzależnienie od alkoholu. Należy zwrócić uwagę, że wymienione problemy mogą dotyczyć zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

Terapia rodzin jest polecana również wtedy, kiedy w rodzinie pojawia się przemoc i agresja. Bywa, że kiedy konflikt jest już naprawdę nasilony, uczestnictwo w terapii jest jedynym rozwiązaniem, by przywrócić poprawne funkcjonowanie systemu rodzinnego.

Dodatkowo zdarza się, że terapia jest niezbędna również w przypadku nagłych wydarzeń, mających znaczący wpływ na sposób funkcjonowania rodziny, z którymi ta nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy wykwalifikowanego specjalisty.

Jak wygląda terapia rodzin w gabinecie?

Terapia rodzin zazwyczaj odbywa się w formie cyklicznych spotkań. Podczas nich poruszane są problematyczne kwestie, z którymi spotykają się członkowie rodziny. Każdy członek rodziny powinien mieć przestrzeń na spokojne wypowiedzenie się i przedstawienie swoich wątpliwości. Czas i miejsce psychoterapii powinno być bowiem spokojną przestrzenią, gdzie osoby stanowiące rodzinę będą mogły pokazać swój punkt widzenia. Dzięki temu możliwe jest poznanie źródła problemu, zakłócającego prawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego.

Terapeuta podczas terapii powinien zachować możliwie jak największy stopień neutralności. Nie może opowiadać się po żadnej stronie konfliktu, lecz jedynie zwracać uwagę na relacje funkcjonujące w rodzinie. Bywa, że terapia rodzin prowadzona jest przez więcej niż jednego terapeutę, by łatwiej było zachować neutralność. Czasami zdarza się, że w poszczególnych spotkaniach uczestniczą tylko niektórzy członkowie rodziny, jednak wskazane jest, by podczas pierwszej konsultacji obecne były wszystkie osoby.

Czym jest terapia systemowa?

Terapia systemowa to jeden z rodzajów psychoterapii. Skierowana jest głównie do rodzin zmagających się z problemami. Z terapii systemowej mogą jednak korzystać również pary. Podczas terapii systemowej uczestnicy skupiają się na relacjach oraz rolach, jakie poszczególni członkowie rodziny pełnią. Głównym założeniem terapii systemowej jest analiza nie tylko problemów, z jakimi zmaga się pacjent, ale również systemu, w którym funkcjonuje. Systemem tym jest wspomniana rodzina. W trakcie psychoterapii analizowane są również zależności funkcjonujące w ramach systemu rodzinnego.

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w terapii?

Terapia rodzin zbliża się ku końcowi w momencie, kiedy zlikwidowano problem, będący źródłem konfliktu.

Terapia sprawia, że członkowie rodziny potrafią lepiej komunikować się ze sobą, mówić o towarzyszących im problemach oraz dzielić się swoimi emocjami i przemyśleniami.

Ponadto dzięki terapii rodzin łatwiejsze staje się zauważenie potrzeb drugiej osoby i spojrzenie na nie z innego punktu widzenia.