Psycholog Brzeg | Terapia i Wsparcie

logo

Psycholog i psychoterapeuta

Problemy w sferze psychicznej często wymagają skorzystania z pomocy specjalisty. Zanim jednak wybierze się odpowiedniego fachowca należy wiedzieć, kto w danej sytuacji będzie lepszy: psycholog czy psychoterapeuta. Pojęcia te są bowiem stosowane zamiennie, mimo że oznaczają zupełnie inną profesję. Psycholog nie musi być psychoterapeutą, a psychoterapeuta nie zawsze jest psychologiem. Czym różnią się te zawody i z jakimi sprawami można się do nich udać?

Kim jest psycholog?

Tytuł psychologa uzyskuje się po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich. Co ważne, studia na tym kierunku odbywają się w jednolitym systemie, co jest obecnie rzadkością – większość kierunków przeszła na dwuetapowy system boloński. Warto też pamiętać, że nie ma innej drogi do zdobycia tytuły psychologa niż ukończenie studiów – nie umożliwia tego żaden kurs czy też studia podyplomowe. W trakcie nauki, studenci psychologii wybierają sobie specjalizację, może być to np. psychologia społeczna, kliniczna, sport, biznes.

Czym zajmuje się psycholog?

Psychologia to od lat jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów. Wciąż też wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów tej dziedziny, na co ma wpływ – obecnie powszechny – stresujący tryb życia.

Czym dokładnie zajmuje się psycholog?

Jego zadaniem jest opiniowanie, diagnozowanie oraz badanie psychologiczne. Psycholog określa naturę problemu, a także jego przyczyny. Nie zajmuje się jednak ich rozwiązaniem – psycholog jedynie towarzyszy i wspiera podczas podejmowania samodzielnych decyzji. Wzmacnia też motywację do pracy nad sobą i walki z problemami oraz stanowi nieocenione wsparcie. Należy pamiętać, że psycholog nie jest lekarzem, więc nie wypisuje recept ani nie stosuje farmakoterapii. Może jedynie skierować na dalsze leczenie oraz określić, do jakiego specjalisty należy się udać.

Kiedy udać się do psychologa?

Zwalczenie problemu jest możliwe tylko wtedy, kiedy potrafi się go nazwać, a także zna się jego źródło. Psycholog stawia diagnozę przy pomocy profesjonalnych testów, wydaje też orzeczenia i zaświadczenia dotyczące zdrowia psychicznego. Jakie problemy mogą wymagać konsultacji psychologicznej?

Rozmowa z psychologiem pomoże dotrzeć do setna problemu, a także naleźć jego rozwiązanie.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta jest specjalistą posiadającym uprawnienia do leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych.

Jak zostać psychoterapeutą?

Jest to możliwe po ukończeniu studiów społecznych, humanistycznych lub medycznych (w stopniu magistra). Następnie niezbędne jest kilkuletnie szkolenie podyplomowe z psychoterapii, które kończy się egzaminem. Konieczne są też: staż kliniczny, własna psychoterapia oraz superwizje. Co ciekawe, psychoterapeuci kształcą się w określonym nurcie, np. systemowym, psychodynamicznym czy poznawczo-behawioralnym.

Czym zajmuje się psychoterapeuta?

Głównym zadaniem psychoterapeuty jest poprowadzenie terapii zgodnie z nurtem, w którym się specjalizuje. Stosuje w tym celu różnorodne metody i techniki, mające na celu wyeliminowanie danego problemu oraz w efekcie – wprowadzenie równowagi psychicznej. Psychoterapia będzie więc różniła się między sobą, w zależności od nurtu oraz specyfiki problemu. Psychoterapeuta może też specjalizować się w określonym zagadnieniu, np. terapii uzależnień, par lub dzieci i młodzieży.

Podobnie jak w przypadku psychologa, psychoterapeuta nie jest lekarzem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby absolwent medycyny zdecydował się na dalszą edukację w kierunku psychoterapii. Podobnie jak psycholog, który może rozwinąć swoje kompetencje o psychoterapię – wymagane jest tu jednak takie samo szkolenie, jak w przypadku każdej innej osoby.

Kiedy udać się do psychoterapeuty?

Kiedy różnorodne problemy wpływają na codzienne funkcjonowanie oraz pogarszają jakość życia, jest to sygnał alarmowy, świadczący o konieczności skorzystania z fachowej pomocy. Psychoterapeuta pomoże poprawić kondycję psychiczną poprzez indywidualnie dobraną terapię w takich sytuacjach jak:

  • brak chęci do życia
  • stany depresyjne
  • fobie
  • problemy rodzinne
  • wypalenie zawodowe
  • nerwica
  • zaburzenia lękowe
  • uzależnienia.

Psychoterapia jest jednocześnie procesem długotrwałym, trzeba mieć świadomość, że jej powodzenie zależy od osobistego zaangażowania danej osoby.

Kogo wybrać – psychologa czy psychoterapeutę?

Psycholog jest tak naprawdę pierwszą pomocą w sytuacji problemów natury psychicznej. Warto odwiedzić jego gabinet, kiedy potrzebna jest fachowa diagnoza oraz dalsze pokierowanie leczeniem. Psycholog określi problem, wysłucha oraz doradzi czy należy skonsultować się z psychiatrą, czy też potrzebna będzie terapia.

Do psychoterapeuty najlepiej udać się w celu nie tyle zdiagnozowania, co leczenia. Psychoterapeuta poprowadzi kompleksową terapię, wskaże istotę zaburzeń oraz pomoże je zwalczyć stosując metody zgodne z wybranym przez niego nurtem. 

To, kogo należy wybrać zależy więc od celu, jaki pragnie się osiągnąć. Diagnostyka, zaświadczenie i skierowanie na leczenie leżą w gestii psychologa. Psychoterapeuta zajmie się zaś terapią i zwalczeniem problemu. Znając kompetencję każdego z nich, łatwiej dokonać wyboru, a dzięki temu poprawić kondycję psychiczną i jakość życia.