Psycholog Brzeg | Terapia i Wsparcie

logo

Zadania i rola psychologa szkolnego

Psycholog szkolny jest niezwykle ważnym pracownikiem placówki edukacyjnej. O tym, jak istotna jest jego obecność świadczą statystyki dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Fundacja Szkoła z Klasą przygotowała badania, podczas których nauczyciele ocenili zdrowie psychiczne swoich podopiecznych. Według nich, 40 proc. uczniów zmaga się z depresją, 36 proc. jest uzależnionych od telefonu lub komputera, 33 proc. wykazuje zachowania agresywne, 32. proc nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami, a 24 proc. ma problemy z koncentracją. W każdej tego typu sytuacji, pierwszej pomocy psychologicznej powinien udzielić psycholog szkolny. I dlatego, jego rola w szkole jest nie do przecenienia.

Co robi psycholog w szkole?

Szkoła wywiera na młode osoby ogromny wpływ. Jej zadaniem jest nie tylko edukacja, ale też realne odziaływanie na wychowanie i rozwój dziecka. Psycholog jest zaś pracownikiem szkoły, który posiada odpowiednią wiedzę i kompetencję do monitorowania rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka, przeprowadzania badań psychologicznych, diagnozowania zaburzeń oraz wspierania prawidłowego rozwoju.

Czym dokładnie zajmuje się psycholog w szkole?

 • przeprowadza indywidualne badania i diagnostykę dotyczącą m.in. potrzeb i możliwości psychofizycznych, predyspozycji, przyczyn niepowodzeń i trudności, rodzajów zaburzeń,
  ocenia sytuację w szkolę oraz jej związek z problemami wychowawczymi,
 • udziela dopasowanej do potrzeb i sytuacji pomocy psychologicznej uczniom,
 • pełni funkcję wspierającą podczas rozwiązywania różnorodnych konfliktów,
 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami w kwestiach dotyczących wychowania, zachowania oraz potencjalnych problemów ucznia,
 • prowadzi działania profilaktyczne dotyczące m.in. tematyki uzależnień,
 • organizuje warsztaty m.in na temat radzenia sobie ze stresem oraz rozwijające asertywność.

Szczegółowe zadania psychologa szkolnego mogą również wynikać ze statutu szkoły. 

Z jakimi problemami można zgłosić się do psychologa szkolnego?

Po poradę do psychologa szkolnego może zgłosić się sam uczeń. Na konsultację często kierują dziecko także rodzice lub nauczyciel – zazwyczaj wcześniej sami przeprowadzają rozmowę z psychologiem na temat konkretnej sytuacji.

Z jakimi problemami można zgłosić się do psychologa szkolnego?

 • złe samopoczucie psychiczne, przygnębienie,
 • problemy z nauką lub koncentracją,
 • problemy domowe, np. kłótnie z rodzicami,
 • problemy z grupą rówieśniczą,
 • niska samoocena,
 • traumatyczne wydarzenia takie jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby,
 • stany lękowe,
 • nieuzasadniony strach przed chodzeniem do szkoły,
 • szykany i przemoc ze strony rówieśników,
 • obawy dotyczące przyszłości.

Do psychologa szkolnego warto udać się nie tylko ze sprawami dotyczącymi sfery szkolnej, ale także z jakimikolwiek problemami, z którymi uczeń nie potrafi sobie samodzielnie poradzić.

Współpraca psychologa szkolnego z placówką i rodzicami

Działania psychologa szkolnego koncentrują się przede wszystkim na uczniach. W swojej pracy musi on często współpracować z rodzicami oraz nauczycielami, od których czerpie wiedzę na temat danego ucznia czy też poznaje specyfikę problemu, w którym ma pomóc. W jakich sprawach nauczyciele i rodzice mogą zgłosić się po pomoc do psychologa szkolnego?

Psycholog w każdej szkole – czy jest potrzebny?

Obecność psychologa w placówce nie jest obowiązkowa – każdorazowo jest to dobrowolna decyzja danej szkoły. Nie ma jednak wątpliwości, że praca psychologa szkolnego jest bardzo ważna oraz przynosi korzyści dla uczniów oraz całej społeczności. Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną w polskich szkołach wciąż wzrasta.

Z porad psychologa szkolnego mogą skorzystać nie tylko osoby posiadające problemy z nauką, ale też szczególnie uzdolnione, czujące się wyobcowane i samotne.

W każdej szkole powstają też różnego rodzaju konflikty, które trudno jest rozwiązać bez pomocy specjalisty. Psycholog zapewnia uczniom i nauczycielom ogromny komfort – w sytuacji kryzysowej wiedzą, do kogo mogą się udać.

Aby zostać psychologiem szkolnym należy ukończyć jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia (specjalność odpowiednia do działań, które mają być prowadzone w szkole). Niezbędne jest też przygotowanie pedagogiczne. Obecnie, w polskich szkołach jest zatrudnionych ok. 11 tys. psychologów.