Psycholog Brzeg | Terapia i Wsparcie

logo

Jak często zmieniać pracę?

Dotychczasowe badania wykazują, że statystycznie Polacy zmieniają pracę co około 12 lat. Najczęściej miejsce zatrudnienia zmieniają młode osoby, a więc pracownicy między 25 a 34 rokiem życia. Kiedyś uznawano, że częste poszukiwanie nowego pracodawcy nie jest dobrą prognozą dla kandydata. Obecnie jednak specjaliści do spraw zatrudnienia, pracownicy działów HR oraz psychologowie zalecają zmianę pracy co 2-4 lata.

Jak postrzegana jest zmiana pracy w trakcie rozmowy rekrutacyjnej?

Jeszcze kilkanaście lat temu uważano, że częste zmiany pracy są negatywnie postrzegane przez rekruterów oraz przyszłych pracodawców. Takie przekonanie utarło się prawdopodobnie ze względu na to, że przedstawiciele pokolenia X (a więc osoby urodzone między 1965 a 1980 rokiem) bardzo rzadko zmieniali miejsca zatrudnienia. Było to związane między innymi ze specyfiką czasów PRL oraz okresu transformacji, a także zupełnie innym podejściem do pracy. Współcześnie specjaliści wskazują na to, że pracownicy, którzy zmieniają co jakiś czas swoje miejsce pracy są uznawani za osoby skoncentrowane na swoim rozwoju i poszerzaniu własnych kompetencji.

Oczywiście nie oznacza to, że nowego stanowiska należy szukać co kilka miesięcy, ponieważ takie działanie może spotkać się z niechęcią ze strony pracodawców. W końcu przez 2 lub 3 miesiące trudno poznać firmę, jej specyfikę oraz swoje dokładne obowiązki. Jedna taka zmiana w CV nie budzi zwykle wątpliwości, zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Znacznie gorzej wygląda życiorys, w którym osoba w wieku 30 lat ma na swoim koncie już 20 różnych miejsc pracy. Z drugiej strony pracownik, który od 15 lat jest zatrudniony w jednym miejscu może mieć problem z dostosowaniem się do nowych warunków pracy oraz wymagań pracodawcy, a tym samym z trudem wyjdzie z codziennej rutyny. 

Jak często zmieniać miejsce zatrudnienia?

Specjaliści do spraw HR, psychologowie biznesu oraz rekruterzy uważają, że najkorzystniej w CV prezentują się zmiany miejsca zatrudnienia co 2-4 lata. Przez taki okres można dobrze poznać pracodawcę, a także rozwinąć swoje kompetencje. Pracownik po 2 latach zwykle już wie, czy może liczyć na awans, większą podwyżkę lub inne szanse w danej firmie. Jeśli takich możliwości nie ma, to dobrym rozwiązaniem jest szukanie nowego pracodawcy. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że częstotliwość zmian pracy zależy nie tylko od konkretnej firmy, ale także branży. Przykładowo w budownictwie uznaje się, że lepiej jeśli inżynier lub kierownik budowy, przepracuje w danym miejscu co najmniej 5-6 lat. Wynika to z faktu, że jedna inwestycja zajmuje od roku do trzech lat, a tym samym dłuższy staż pracy wiąże się z nadzorowaniem większej liczby inwestycji. Z kolei w typowych korporacjach można zmieniać pracę nawet co dwa lat, zwłaszcza jeśli pracownik dobrze umotywuje swój wybór. Przykładem może być chęć zatrudnienia w formie zdalnej, zdobycie kompetencji obsługi innych programów komputerowych lub rozszerzenie swoich zdolności językowych. 

Zmiana pracy może się opłacać

Takie częstsze zmiany pracy niosą ze sobą sporo korzyści, zarówno finansowych, jak i poznawczych. Badania, przeprowadzone już w 2014 roku, wykazały, że przeciętnie pracownik co roku otrzymuje podwyżkę w wysokości 3%, natomiast przy zmianie pracy możliwe jest zdobycie wyższej płacy o 10-20% 1. W tym miejscu dobrze zaznaczyć, że w 2022 roku mocno w górę poszły nie tylko zarobki, ale również ceny, co jest związane z wysokimi odczytami inflacji.

Badania z 2022 roku wykazały, że aż 36% osób w czasie ostatnich 12 miesięcy zdecydowało się na zmianę pracy, właśnie z powodów finansowych 2. Pracownicy mogą mieć także inne motywacje do poszukiwania nowego zatrudnienia. Z perspektywy podwładnych częstsze zmiany pracy dają sporo możliwości rozwoju, ponieważ można poznać różne branże i pracodawców, nauczyć się nowych umiejętności, a także spróbować swoich sił na kilku stanowiskach. Obecnie kandydaci są więc często otwarci na zmiany i chętnie podejmują nowe wyzwania. W ten sposób mogą się rozwijać, a dodatkowo więcej zarabiać. Osoby, które mają wysokie poczucie wartości i wiedzą, że posiadają cenione kompetencje, są bardziej chętne do zmian pracy. Szczególnie, jeśli rekruterzy sami piszą (na przykład przez media społecznościowe) i dzwonią. W takiej sytuacji kandydat nie musi mocno angażować się w cały proces, a za to jest w stanie zdobyć lepszą pracę. Okazuje się więc, że stosunkowo częste zmiany miejsca zatrudnienia mogą być bardzo korzystne dla pracowników i wcale nie są źle postrzegane przez pracodawców.