Terapia Rodzin


Jak wygląda terapia rodzin?

Terapia rodzin zazwyczaj odbywa się w formie cyklicznych spotkań. Podczas nich poruszane są problematyczne kwestie, z którymi spotykają się członkowie rodziny. Każdy członek rodziny powinien mieć przestrzeń na spokojne wypowiedzenie się i przedstawienie swoich wątpliwości. Czas i miejsce psychoterapii powinno być bowiem spokojną przestrzenią, gdzie osoby stanowiące rodzinę będą mogły pokazać swój punkt widzenia. Dzięki temu możliwe jest poznanie źródła problemu, zakłócającego prawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego.

Terapeuta podczas terapii powinien zachować możliwie jak największy stopień neutralności. Nie może opowiadać się po żadnej stronie konfliktu, lecz jedynie zwracać uwagę na relacje funkcjonujące w rodzinie. Bywa, że terapia rodzin prowadzona jest przez więcej niż jednego terapeutę, by łatwiej było zachować neutralność. Czasami zdarza się, że w poszczególnych spotkaniach uczestniczą tylko niektórzy członkowie rodziny, jednak wskazane jest, by podczas pierwszej konsultacji obecne były wszystkie osoby.


Kiedy udać się na psychoterapię rodzin?

Terapia rodzin wskazana jest szczególnie wtedy, kiedy narastające konflikty uniemożliwiają odpowiednią komunikację. Warto z niej skorzystać szczególnie w obliczu problemów wychowawczych lub w sytuacji, kiedy u członka rodziny pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia psychiczne lub uzależnienia, w tym uzależnienie od alkoholu. Należy zwrócić uwagę, że wymienione problemy mogą dotyczyć zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.

Terapia rodzin jest polecana również wtedy, kiedy w rodzinie pojawia się przemoc i agresja. Bywa, że kiedy konflikt jest już naprawdę nasilony, uczestnictwo w terapii jest jedynym rozwiązaniem, by przywrócić poprawne funkcjonowanie systemu rodzinnego.

Dodatkowo zdarza się, że terapia jest niezbędna również w przypadku nagłych wydarzeń, mających znaczący wpływ na sposób funkcjonowania rodziny, z którymi ta nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy wykwalifikowanego specjalisty.