Psycholog Brzeg | Terapia i Wsparcie

logo

TUS Trening Umiejętności Społecznych Brzeg – kwiecień ’24

TUS Brzeg

Trening Umiejętności Społecznych to grupowe zajęcia i forma wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Obecność rówieśników, rozmowa, akceptacja i wsparcie może przynieść efekty podobne do terapii. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą: komunikację, nawiązywanie kontaktów i relacji rówieśniczych, mówienie o uczuciach, radzenie sobie z emocjami (lęk, złość), rozwiązywanie konfliktów i codziennych trudności, wzmacnianie samooceny, rozpoznawanie swoich predyspozycji […]

Sposób na trudne zachowania dziecka

kontrakt rodzinny

Często rodzice zmagają się z wyzwaniem zmiany niegrzecznego zachowania swoich dzieci. Jednym z skutecznych narzędzi wychowawczych jest kontrakt rodzinny, inaczej zwany kontraktem behawioralnym. Jak go napisać i skutecznie stosować w praktyce? Czym Jest Kontrakt Rodzinny? Kontrakt rodzinny to formalna umowa zawierająca warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać coś w zamian. Zawierają ją i akceptują wszyscy […]

Psycholog szkolny

Zadania i rola psychologa szkolnego Psycholog szkolny jest niezwykle ważnym pracownikiem placówki edukacyjnej. O tym, jak istotna jest jego obecność świadczą statystyki dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Fundacja Szkoła z Klasą przygotowała badania, podczas których nauczyciele ocenili zdrowie psychiczne swoich podopiecznych. Według nich, 40 proc. uczniów zmaga się z depresją, 36 proc. jest uzależnionych […]